YÖNETİM KURULU BAŞKANI

  Muzaffer KOYUNCU
Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Baş Denetçi
 
Önceki Görevi    : Maliye Bakanlığı-Gelirler Baş Kontrolörü
Unvan Kazanış Yılı  : 1995
Kayıtlı Olduğu Oda : Bursa YMM Odası
Mezun Olduğu Okul : İstanbul Üniversitesi – İktisat F.– Ekonometri 
Mezuniyet Yılı : 1984
E-Posta Adresi : muzaffer.koyuncu@divandenetim.com.tr
 
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

  Osman YILMAZ
Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Baş Denetçi
 
Önceki Görevi    : Maliye Bakanlığı-Gelirler Baş Kontrolörü
Unvan Kazanış Yılı  : 2001
Kayıtlı Olduğu Oda : Bursa YMM Odası
Mezun Olduğu Okul : Ankara Üniversitesi – S.B.F.– İşletme
Mezuniyet Yılı : 1990
E-Posta Adresi : osman.yilmaz@divandenetim.com.tr
 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

  Erkin ŞAĞBAN
Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Baş Denetçi
 
Önceki Görevi    : Maliye Bakanlığı-Gelirler Baş Kontrolörü
Unvan Kazanış Yılı  : 1997
Kayıtlı Olduğu Oda : İstanbul YMM Odası
Mezun Olduğu Okul : İstanbul Üniversitesi – İktisat F.– Maliye   
Mezuniyet Yılı : 1984
E-Posta Adresi : erkin.sagban@divandenetim.com.tr
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr