Muzaffer KOYUNCU
Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Baş Denetçi
 
Unvan Kazanış Yılı  : 1995
Kayıtlı Olduğu Oda : Bursa YMM Odası
Mezun Olduğu Okul : İstanbul Üniversitesi – İktisat F.– Ekonometri 
Mezuniyet Yılı : 1984
E-Posta Adresi : muzaffer.koyuncu@divandenetim.com.tr
 
  Osman YILMAZ
Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
Unvan Kazanış Yılı  : 2001
Kayıtlı Olduğu Oda : Bursa YMM Odası
Mezun Olduğu Okul : Ankara Üniversitesi – S.B.F.– İşletme 
Mezuniyet Yılı : 1990
E-Posta Adresi : osman.yilmaz@divandenetim.com.tr
  Fatih OLAMLI
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Baş Denetçi
 
Unvan Kazanış Yılı  : 1994
Kayıtlı Olduğu Oda : Bursa SMMM Odası
Mezun Olduğu Okul : Uludağ Üniversitesi – İ.İ.B.F.– İşletme 
Mezuniyet Yılı : 1988
E-Posta Adresi : fatih.olamli@divandenetim.com.tr
  Aydın ÇALĞIN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kıdemli Denetçi
 
Unvan Kazanış Yılı  : 2007
Kayıtlı Olduğu Oda : Bursa SMMM Odası
Mezun Olduğu Okul : Uludağ Üniversitesi – İ.İ.B.F.– İktisat 
Mezuniyet Yılı : 2002
E-Posta Adresi : aydin.calgin@divandenetim.com.tr
  Osman DOLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Denetçi Yardımcısı
 
Unvan Kazanış Yılı : 2018
Kayıtlı Olduğu Oda : Bursa SMMM Odası
Mezun Olduğu Okul : Anadolu Üniversitesi – İşletme F.– İşletme
Mezuniyet Yılı : 2010
E-Posta Adresi : osman.dolu@divandenetim.com.tr
 
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr