Vadeli Çekler Reeskonta Tabi Tutulabilecek
                 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.04.2013 tarihinde yayımlanan 64 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile ;

 

 -5941 Sayılı Çek Kanunu’nun geçici 3 ncü maddesi ile 31.12.2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmesi için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olacağı hükmünün getirildiği,

 

-Söz konusu hükmün vergi uygulamaları bakımından çeklere vadeli olma hususiyetini kazandırdığı,

 

-Bu nedenle, ileri düzenleme tarihli (vadeli) çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün olduğu

 

Açıklanmıştır.

 

Vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulamayacağına ilişkin 12.05.2009 tarih ve 41 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri bu sirküler ile yürürlükten kalkmış olup, alınan vadeli çeklerini reeskonta tabi tutan mükelleflerin verilen vadeli çeklerini de reeskonta tabi tutmalarının Vergi Usul Kanunu’nun 285 nci maddesi gereği olduğu unutulmamalıdır.

    

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr