İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Yapılması Zorunlu Hale Geldi
          Maliye Bakanlığı tarafından 10.10.2013 tarih ve 28791 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.11.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere;

 

-İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade taleplerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda Tebliğ ekinde yer alan standart dilekçeler ile yapılacağı,

 

 -İade talep dilekçelerinin internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefçe veya mükellefçe yetkilendirilen ve vergi dairesine dilekçe ile bildirilen S.M.M.M. veya Y.M.M. aracılığıyla elektronik ortamda gönderileceği,

 

-Dilekçe eklerinin de elektronik ortamda verileceği, elektronik ortamda verilmesi mümkün olmayanların ise vergi dairelerine evrak kayıt no.su iade dosya numarası belirtilmek suretiyle teslim edileceği,

 

-İade taleplerini elektronik ortamda yapmak zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini elektronik ortamda yapmamaları halinde iade taleplerinin dikkate alınmayacağı ancak bunun iade hakkını ortadan kaldırmayacağı, şartların sağlanması halinde yeniden iade talebinde bulunulabileceği,

 

-Verilmesi gereken beyannamelerin hiçbirini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin, iade taleplerini elektronik ortamda yapabilecekleri gibi, standart iade talep dilekçelerini kullanarak vergi dairesine de başvurabilecekleri,

 

-Standart iade talep dilekçelerinin Tebliğ ekinde iade türlerine göre yer aldığı,

 

-İade taleplerinden muhasebe işlem fişi düzenlenmesinden önce Tebliğ ekinde yer alan “İade Talebinin Değiştirilmesine / İade Talebinden Vazgeçilmesine İlişkin Dilekçe” elektronik ortamda yapılmak suretiyle değiştirilebileceği veya vazgeçilebileceği

 

Açıklanmıştır.

 

                söz konusu tebliğ ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr