İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesine İlişkin 119 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı

           Maliye Bakanlığı tarafından 23.06.2012 tarih ve 28332 Nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 119 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile, bugüne kadar bu konuda yayımlanmış olan genel tebliğler yürürlükten kaldırılmak suretiyle indirimli orana tabi KDV iadesinde yeni usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre ;

          -İndirimli  orana tabi işlemlerde iade tutarı hesaplanırken , indirimli orana tabi işlemler üzerinden hesaplanan verginin bu işlemler nedeniyle yüklenilen vergiden yüksek olduğu dönemlerdeki tutarlar arasındaki farkın cari dönem sonu iade edilebilir KDV tutarından düşüleceği,

          -İade hesabına dahil edilebilecek yüklenilen KDV hesaplanırken, indirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana tabi işlemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen vergilerin dikkate alınmaması gerektiği,

          -İndirimli orana tabi teslim veya hizmetlerin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle işlem matrahının değişmesi durumunda  kayıt, beyanname ve iadelerde gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiği

          Açıklanmıştır

          Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr