Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahlarından İndirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahlarından İndirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı

Maliye Bakanlığı tarafından 23.10.2012 tarihinde yayınlanan 85 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile;

Gerek tüzel  kişiliği haiz emekli sendikaları, yardım sendikaları ve emeklilik şirketleri  tarafından ödenen , gerekse bireysel emeklilik sisteminden emeklilik şirketleri tarafından ödenen irat tutarlarının menkul sermaye iradı kapsamında stopaja tabi olduğu ve bu iratların yıllık beyanname ile beyan edilmemesi gerektiği,

Gerek işverenler tarafından gerekse ücretliler ve diğer gelir sahipleri tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile diğer şahıs sigortalarına ödenen primlerin ticari kazançtan, yıllık beyannameden ve ücret matrahından indirim şartlarının örneklerle desteklenmek suretiyle neler olduğu

Açıklanmıştır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız…

Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr