Yurt Dışı Varlık Barışına İlişkin Tebliğ 04.06.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı
           Bilindiği üzere, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile yurt dışındaki bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 85 inci madde eklenmiştir.

 

            Söz konusu maddenin uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından 04.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de 1 Seri Nolu Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği yayımlanmıştır. Buna göre;

 

            - 15.04.2013 tarihi itibariyle yurt dışında bulunduğu ispat olunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirime konu edilebileceği,

 

            - Söz konusu varlıkların 29.05.2013 tarihinden 31.07.2013 tarihine kadar rayiç bedelle banka, aracı kurumlar ile vergi dairelerine bildirilebileceği,

 

            - Bildirilen varlıklardan taşınmazlar dışındakilerin, bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Türkiye’ye getirilmesi ve bildirilen veya beyan edilen tüm varlıkların defter tutan mükelleflerce kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiği,

 

            - Bildirilen veya beyan edilen varlıkların rayiç bedelleri üzerinden %2 oranında vergi ödenmesi gerektiği,

 

            - Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı, diğer nedenlerle 01.01.2013 tarihinde önceki dönemlere ilişkin olarak hükmün yürürlüğe girdiği (29.05.2013) tarihinden sonra başlayan incelemeler sonucu yapılacak tarhiyatlarda, bulunan matrah farklarından bildirilen veya beyan edilen varlıkların değerinin mahsup edileceği,

 

            - Tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumlarca, 31.10.2013 tarihine kadar elde edilip 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen yurtdışı iştirak kazancı, yurtdışı iştirak hissesi satış kazancı ve yurtdışı şube kazancı ile 31.12.2013 tarihine kadar elde edilip yine bu tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilen yurt dışında bulunan kurumların tasfiyesinden doğan kazançların verilen beyannamelere dahil edilmek suretiyle vergiden istisna edileceği,

 

            açıklanmıştır.

 

            Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr