Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 6322 Sayılı Kanun İle Buna İlişkin Tebliğ ve Sirküler Yayımlandı

          15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de 31.05.2012 tarih ve 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe girmiş olup söz konusu Kanun uygulaması ile ilgili olarak, 16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de 67 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 21.06.2012 tarih ve 12 nolu Harçlar Kanunu Sirküleri, 26.06.2012 tarih ve 28325 Nolu Resmi Gazate’de 4 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır.

          6322 Sayılı Kanun ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz 2012/4 Sayılı Sirkülerimize Sitemizin "Sirkülerlerimiz" Bölümünden ulaşabilirsiniz.

          Söz konusu Kanun, Tebliğ ve Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr