Avans Kar Payı Dağıtımına İlişkin 6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
          Maliye Bakanlığı tarafından 05.05.2012 tarih ve 28263 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre, kurumlar vergisi mükelleflerince avans kar payı dağıtılması halinde elde edenin hukuki niteliğine göre vergi kesintisi (yürürlükteki oran %15) yapılacak ve dağıtımın yapıldığı aya ait muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.

          Avans kar payının kurum ortaklarınca elde edilmesi, söz konusu yıla ilişkin karın kesinleşip, nakden veya hesaben dağıtılarak mahsuba konu edildiği tarihte gerçekleşecek olup söz konusu tarihin avans kar payının dağıtıldığı yılı takip eden yılın sonunu geçmemesi gerekmektedir.

          Avans kar payı dağıtımı halinde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç hükümlerinin uygulanabilmesi için hesap döneminin zararla veya avans olarak dağıtılan kardan daha düşük bir karla sonuçlanması gereklidir. Aynı husus yıllara yaygın inşaat işleri ile uğraşan mükellefler için de geçerlidir.

          Avans kar payı dağıtımı imkânı 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 509 uncu maddesi ile sadece anonim şirketler için getirilmiş olup 1.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu dağıtımın usullerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın çıkaracağı bir tebliğ ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla,

          Avans kar payı dağıtmayı düşünen mükelleflerin ileride bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için söz konusu tebliğde yapılacak açıklamaları beklemelerinde fayda vardır.

          6 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.
 
Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr