Reçeteler VUK Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belge Kapsamından Çıkartıldı.
          Maliye Bakanlığı tarafından 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 418 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce (diş hekimi dahil) özel muayene ve tedaviler için düzenlenen reçeteler ve üzerinde yazılması gereken protokol numarası VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamından çıkarılmıştır.
 
          Aynı tebliğ ile,
 
          -Sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinden Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlarının çalışanlar, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verdikleri sağlık hizmetleri nedeniyle SGK’na ay sonunda tek bir fatura düzenleyebilecekleri,
 
          -Amortisman Listesine yeni iktisadi kıymetler eklendiği ve tebliğ ekinde bunlara yer verildiği,
 
          -İthalat, ihracat ve serbest bölgede yapılan alım ve satımlar için Ba ve Bs formlarının düzenlenmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği,
 
          -Fazla veya yersiz tahsil edilen veya vergi kanunlarınca iade edilmesi gereken vergiler için 6322 sayılı Kanun ile VUK’da yapılan değişiklikler
 
          açıklanmıştır.
 
          Söz konusu tebliğe ulaşmak için lutfen aşağıdaki linki tıklayınız.
Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr