Mükellef Bilgileri Bildirimi Yükümlülüğü Getirildi.
          Maliye Bakanlığı tarafından 20.01.2012 tarih ve 28179 sıra no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 413 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; kurumlar vergisi, ticari kazanç (basit usul hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerine 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında, mükellef ve işyeri ile ilgili bilgileri, faaliyet bilgileri, çalışan ve abonelik bilgileri ve işyeri adres bilgilerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilmiş olup vermeyenlere, eksik ve yanıltıcı bilgi verenlere VUK’nun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesileceği açıklanmıştır.

           Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 
Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr