Yap İşlet Devret Modeli İle Gerçekleştirilen Projelere Yapılan Teslimlere Ait KDV İstisnasına İlişkin Uygulama Esasları Açıklandı.
         
          Bilindiği üzere,
 
          04.04.2012 tarih ve 28254 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe giren 31.03.2012 tarih ve 6288 sayılı "KDV Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile;
 
          KDV Kanununa Geçici 29 uncu madde eklenmek suretiyle,
 
          -8.6.1994 tarih ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çöerçevesinde Yaptırılması Hakkında kanuna göre gerçekleştirilecek projelerden,
 
          -7.5.1987 tarih ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projelerden,
 
          31.12.2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayınlanacak olanlara (Kanunun yürürlük tarihi itibariyle teklif alınmamış projeler dahil) ihale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri veya hizmet ifalarının 
 
          KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
 
          Maliye Bakanlığı tarafından 16.05.2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 118 seri no'lu KDV Genel Tebliği ile söz konusu KDV istisnasının uygulama esasları ile istisna kapsamında yüklenilmiş vergilerin iade edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
 
          Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr