Mevduatlarda Tevkifat Oranları, Konutlarda KDV Oranları Yeniden Belirlendi

Mevduatlarda Tevkifat Oranları, Konutlarda KDV Oranları Yeniden Belirlendi

 

                01.01.2013 tarih ve 28515 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 24.12.2012 tarih ve 2012/4116 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ;

 

 -Mevduatlarda vadelerine göre farlı tevkifat oranları belirlenmiş. (02.01.2013 tarihinden itibaren ödenecek faizler ile söz konusu tarihten itibaren açılan, yenilenen hesaplara ödenecek faizlerde uygulanmak üzere),

 

-Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan 150 m2 ye kadar olan konutlarda arsa birim m2 vergi değeri ;

 

       -500-1000 TL arasında olanlar için %8

       -1000 TL ve üzerinde olanlar için  %18

       -500 TL nin altında olanlar için %1

 

KDV oranı belirlenmiş. (01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere),

 

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu tutarları yeniden belirlenmiş (01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere),

 

-Damga Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı tabloda yer alan kağıtların 2012 yılında uygulanan vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmış (01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere),

 

-Harçlar Kanununun (4) Sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınanlar hariç, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar %15 oranında artırılmış (01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere),

 

-Emlak Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 2013 yılı bina ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı, 2012 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı, yani %7,8 olarak belirlenmiş (01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere),

 

-21.12.2009 tarih ve 2009/15685 Sayılı Bakanlar Kururu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1800 $ /ton”, ibaresi “1500 $ / ton” şeklinde değiştirilmiş. (01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere),

 

-Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Oranı kredilerin vadelerine göre  (02.01.2013 tarihinden itibaren kullanılacak kredilerde geçerli olmak üzere),

                yeniden belirlenmiş olup ;

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr