Türev Ürünleri İşlemlerinin Vergilendirilmesine Yönelik Tebliğler Yayımlandı.
          Maliye Bakanlığı tarafından 19.01.2012 tarih ve 28178 sıra no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 282 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ve 89 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile; tam ve dar mükellefler tarafından gerçekleştirilen türev ürünleri işlemlerinin (forward sözleşmeleri, swap işlemleri, opsiyon sözleşmeleri, vadeli işlem ve opsiyon borsası işlemleri, aracı kuruluş varantları) gelir vergisi, kurumlar vergisi ve BSMV yönünden vergilendirilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
 
          282 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

          5 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

          89 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.
 
Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr