Kaçakçılık Suçları İşleyenler Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklanacak ve Vergi Teşviklerinden Yararlanamayacak
           Bilindiği üzere,11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de 28.03.2013 tarih ve 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

 

            Söz konusu Kanunun 1 inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na 153/A maddesi eklenmek suretiyle;

 

            - Vergi usul Kanununun 359 uncu maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarını işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenler (6) altı yıl süreyle hiçbir suretle vergi teşvik ve desteklerinden yararlandırılmayacağı,

 

            - Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı hariç 359 uncu maddede sayılan kaçakçılık suçlarını işleyenlerin Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre duyurulacağı,

 

            - Sahte fatura düzenlediği vergi inceleme raporu ile tespit edilip bu durumu kesinleşen mükellefler ile bunlara iştirak ettiği aynı şekilde tespit ve kesinlik kazanan 3568 sayılı yasa kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından, 75.000 TL den ve sahte belgelerde yer alan toplam tutarının %10 undan az olmamak üzere teminat alınacağı ve teminatın ancak vergi borcu olmaması halinde ve sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması hariç 359 uncu maddede yer alan kaçakçılık fiillerinin 3 yıl, meslek mensupları için 5 yıl içinde tekrar işlenmemesi halinde iade edileceği,

 

            hükme bağlanmıştır.

 

            Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr