Bazı İllerde Sağlanan İstihdama İlave Sigorta Primi İndirimi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
                  14.07.2013 tarih ve 28707 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.05.2013 tarih ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

 

 -Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan illerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine 5510 sayılı Kanunun 81 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacağı,

 

-Teşviğin ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2016, ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2017, ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2018 tarihine kadar uygulanacağı,

 

-Teşviğin 1.1.2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacağı,

 

Açıklanmıştır.

   

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız

Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr