Ciro Primlerine Ait KDV, Teslim ve Hizmet KDV’si ile Aynı Olacak.
          Maliye Bakanlığı tarafından 19.01.2012 tarih ve 28178 Sıra No.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 116 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile; fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yılsonu ıskontosu gibi adlarla) yapılan ıskontolarda alıcının satıcı adına düzenleyeceği faturada göstereceği KDV, bu ıskontoya sebep olan ilk teslim ve hizmet KDV’sinin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanacağı açıklanmıştır.

          Böylece ciro primi tutarlarında yıllardan beri uygulana gelen ve ayrı bir hizmet olarak görülerek genel KDV oranı uygulaması terk edilmiş ve işlem bir matrahta değişiklik işlemi olarak kabul edilerek kayıt ve beyanların buna göre yapılması öngörülmüştür.

         Aynı tebliğ ile KDV uygulamasına ilişkin çeşitli konularda açıklamalar yapılmış olup; söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 
Diğer Haberler
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr