Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2013 Değerleme Kurları Belli Oldu.
          Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2014 tarih ve 28891 sıra no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 434 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2013 yıl sonu değerlemelerine esas olmak üzere borsada rayici olmayan yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ile borçların efektif ve döviz alış kurları tespit edilmiştir.
devamı
2014 Yılında Geçerli Olacak Vergi, Gelir ve Cezalara İlişkin Had ve Tutarlar Belirlendi.
                Maliye Bakanlığı tarafından 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı, 01.01.2014 tarih ve 28869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki tebliğ ve Bakanlar Kurulu Kararıyla  bazı Vergi ve Gelir Kanunlarında yer alan vergi, gelir ve cezalara ilişkin olarak 2014 yılında geçerli olacak had ve tutarlar tespit edilmiştir.
devamı
2014 Yılında Yeni TTK'na Göre Yapılması Gerekenler İle İlgili 2013/6 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
          "2014 Yılında Yeni TTK'na Göre Yapılması Gerekenler" İle İlgili 2013/6 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
devamı
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na Göre Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Yükümlülüğü İle İlgili 2013/5 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
          "Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na Göre Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Yükümlülüğü" İle İlgili 2013/5 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
devamı
2013 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %3,93 Olarak Belirlendi.
        19.11.2013 tarih ve 28826 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 430 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;2013 yılı İçin yeniden değerleme oranını %3,93 olarak tespit edilmiştir.
devamı
İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Yapılması Zorunlu Hale Geldi
          Maliye Bakanlığı tarafından 10.10.2013 tarih ve 28791 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.11.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere;
devamı
2013 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,86 Olarak Belirlendi.
           21 Ekim 2013 tarih ve 30 seri nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde;2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını %2,86 olarak tespit edilmiştir.
devamı
2013 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,17 Olarak Belirlendi.
           16 Temmuz 2013 tarih ve 29 sıra nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde;2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını %2,17 olarak tespit edilmiştir.
devamı
Bazı İllerde Sağlanan İstihdama İlave Sigorta Primi İndirimi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
          14.07.2013 tarih ve 28707 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.05.2013 tarih ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
devamı
250.000 TL ve Üzeri Borcu Olan Mükellefler Açıklanacak
          250.000 TL ve Üzeri Borcu Olan Mükellefler Açıklanacak
devamı
Mevcut Ödeme Kaydedici Cihazlar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile Değiştirilecek
           Maliye Bakanlığı tarafından 15.06.2013 tarih 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayım-lanan 426 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,
devamı
Yurt Dışı Varlık Barışına İlişkin Tebliğ 04.06.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı
          Bilindiği üzere, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile yurt dışındaki bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 85 inci madde eklenmiştir.
devamı
Kaçakçılık Suçları İşleyenler Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklanacak ve Vergi Teşviklerinden Yararlanamayacak
           Bilindiği üzere,11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de 28.03.2013 tarih ve 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.
devamı
Bazı İllerde Sağlanan İstihdama İlave Sigorta Primi İndirimi Yapılacak
           29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesine ilave fıkra eklemek suretiyle;
devamı
Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması İle İlgili 2013/4 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
          "Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması" İle İlgili 2013/4 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
devamı
Vadeli Çekler Reeskonta Tabi Tutulabilecek
          Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.04.2013 tarihinde yayımlanan 64 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile ;
devamı
2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %1,98 Olarak Belirlendi.
        09 Nisan 2013 tarih ve 27 sıra nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde;2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını %1,98 olarak tespit edilmiştir.
devamı
Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları İle İlgili 2013/3 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
         "Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları" İle İlgili 2013/3 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
devamı
Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2012 Değerleme Kurları Belli Oldu.
           Maliye Bakanlığı tarafından 26.01.2013 tarih ve 28540 sıra no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 423 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2012 yıl sonu değerlemelerine esas olmak üzere borsada rayici olmayan yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ile borçların efektif ve döviz alış kurları tespit edilmiştir.
        
devamı
Dönem Sonu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Husular Hakkındaki 2013/2 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
          "Dönem Sonu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Husular" Hakkındaki 2013/2 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
devamı
Yurtdışında Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Bazı Hizmetlerden Elde Edilen Kurum Kazancının %50 sinin İndirilmesine İlişkin Uygulamanın Usul ve Esasları Açıklandı

                31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle, 6322 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulama esasları 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmak suretiyle açıklanmıştır. Buna göre ; 

devamı
Mevduatlarda Tevkifat Oranları, Konutlarda KDV Oranları Yeniden Belirlendi
     01.01.2013 tarih ve 28515 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 24.12.2012 tarih ve 2012/4116 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ;

  -Mevduatlarda vadelerine göre farlı tevkifat oranları belirlenmiş. (02.01.2013 tarihinden itibaren ödenecek faizler ile söz konusu tarihten itibaren açılan, yenilenen hesaplara ödenecek faizlerde uygulanmak üzere),

devamı
2013 Yılında Geçerli Olacak Vergi, Gelir ve Cezalara İlişkin Had ve Tutarlar Belirlendi.
        Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı,31.12.2012 tarih ve 28514 (4ncü Mükerrer) sayılı, 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan aşağıdaki tebliğlerle bazı Vergi ve Gelir Kanunlarında yer alan vergi, gelir ve cezalara ilişkin olarak 2013 yılında geçerli olacak had ve tutarlar tespit edilmiştir.
devamı
Elektrik ve Doğalgaz Tüketim Bilgileri, Dağıtıcıları Tarafından Maliye Bakanlığı’na Zorunlu Olarak Bildirilecek.
          Maliye Bakanlığı tarafından 7.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 420 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 1 Ocak 2013’den itibaren geçerli olmak üzere ;
devamı
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na Göre Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Yükümlülüğüne İlişkin 2012/9 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
          Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na Göre Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Yükümlülüğüne İlişkin 2012/9 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
devamı
Vergi Kanunları İle Yeni TTK Açısından Anonim Şirketlerin Limited Şirketlere Göre Avantajlarına İlişkin 2012/8 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
          Vergi Kanunları İle Yeni TTK Açısından Anonim Şirketlerin Limited Şirketlere Göre Avantajlarına İlişkin 2012/8 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
devamı
2012 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı 7,80 Olarak Belirlendi.
......
devamı
Çeşitli Kanunlarla İşverenlere Getirilen Yükümlülüklere İlişkin 2012/7 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
Çeşitli Kanunlarla İşverenlere Getirilen Yükümlülüklere İlişkin 2012/7 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı
devamı
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahlarından İndirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı

Maliye Bakanlığı tarafından 23.10.2012 tarihinde yayınlanan 85 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile;

Gerek tüzel  kişiliği haiz emekli sendikaları, yardım sendikaları ve emeklilik şirketleri  tarafından ödenen , gerekse bireysel emeklilik sisteminden emeklilik şirketleri tarafından ödenen irat tutarlarının menkul sermaye iradı kapsamında stopaja tabi olduğu ve bu iratların yıllık beyanname ile beyan edilmemesi gerektiği,

devamı
2012 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,05 Olarak Belirlendi.
          17/10/2012 tarih ve 25  sıra no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2012 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %6,05 (yüzde altı virgül sıfır beş) olarak tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
devamı
Bazı Mallarda ÖTV Tutarları İle Tapu Harçlarında Artışlar Yapıldı
          22.09.2012 tarih ve 28419 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 20.09.2012 tarih ve 2012/3735 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, akaryakıt ve kimyasal ürünler,  kolalı ve alkollü içeceklerden alınan ÖTV vergi oranlarında ve asgari maktu vergi tutarlarında artışlar yapıldı. 1600 cm3  ü geçmeyen otomobillerde ÖTV oranı %37 den %40 a yükseltildi.
devamı
Reçeteler VUK Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belge Kapsamından Çıkartıldı.
          Maliye Bakanlığı tarafından 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 418 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce (diş hekimi dahil) özel muayene ve tedaviler için düzenlenen reçeteler ve üzerinde yazılması gereken protokol numarası VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamından çıkarılmıştır.
devamı
Bireysel Emeklilikte Ödenen İrat Tutarlarında Stopaj Oranları Belirlendi.
          06.09.2012 tarih ve 28403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.08.2012 tarih ve 2012/3571 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile,
devamı
2013 yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Açıklandı.
          Maliye Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği’ne göre, emlak vergisine esas olmak üzere 2013 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Tebliğ ekinde yer alan cetvellerdeki tutarlar olarak belirlendiği açıklanmıştır.
devamı
Dahilde İşleme İzin Belgesi KDV Raporunu Satıcı da Düzenlettirebilecek.
          Maliye Bakanlığı tarafından 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 120 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’ne göre; bugüne kadar Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında mal tedarik eden alıcılar tarafından YMM’lere düzenlettirilen ve tecil-terkin ve iadeye esas olan raporları bundan böyle bu kapsamda mal satan satıcıların da düzenlettirebileceği açıklanmıştır.
devamı
6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İlgili Sirkülerimiz Yayınlandı
          6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili Sirkülerimiz yayınlandı
devamı
6322 Sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İlgili Sirkülerimiz Yayınlandı
          6322 Sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili Sirkülerimiz yayınlandı
devamı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan 6327 Sayılı Kanun Yayımlandı
          29.06.2012 tarih ve 28338 Nolu Resmi Gazete’de  13.06.2012 tarih ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
devamı
Fatura Düzenlemek Zorunda Olan Tüm Mükellefler İzin Almak Kaydıyla E-Fatura Düzenleyebilecek
          Fatura Düzenlemek Zorunda Olan Tüm Mükellefler İzin Almak Kaydıyla E-Fatura Düzenleyebilecek
devamı
Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu Taşıyanlar Elektronik Ortamda Bilet ve Liste Düzenleyebilecek
          Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu Taşıyanlar Elektronik Ortamda Bilet ve Liste Düzenleyebilecek
devamı
ÖTV, BSMV, ÖİV ve Şans Oyunları Vergisi Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri de Mali Tatil Nedeniyle Uzayacak
          ÖTV, BSMV, ÖİV ve Şans Oyunları Vergisi Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri de Mali Tatil Nedeniyle Uzayacak
devamı
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesine İlişkin 119 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı
          İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesine İlişkin 119 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı
devamı
KDV Tevkifatı Uygulaması İle İlgili Olarak Sirküler Yayınlandı
          KDV Tevkifatı Uygulaması İle İlgili Olarak Sirküler Yayınlandı
devamı
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 6322 Sayılı Kanun İle Buna İlişkin Tebliğ ve Sirküler Yayımlandı
          Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 6322 Sayılı Kanun İle Buna İlişkin Tebliğ ve Sirküler Yayımlandı
devamı
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Süresi Uzatıldı
          Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Süresi Uzatıldı
devamı
Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresi 29.06.2012 Günü Saat 24:00'e Kadar Uzatılmıştır.
          31 Mayıs 2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011 dönemine ilişkin Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin 29.06.2012 günü saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.
devamı
Mükellef Bilgileri Bildirimi ve Elektronik Vergi Levhasına İlişkin 2012/3 No'lu Sirkülerimiz Yayınlandı.
          Söz konusu sirkülere, internet sitemizin "sirkülerlerimiz" bölümünden ulaşabilirsiniz.
devamı
Yap İşlet Devret Modeli İle Gerçekleştirilen Projelere Yapılan Teslimlere Ait KDV İstisnasına İlişkin Uygulama Esasları Açıklandı.
          Maliye Bakanlığı tarafından 16.05.2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 118 seri no'lu KDV Genel Tebliği ile söz konusu KDV istisnasının uygulama esasları ile istisna kapsamında yüklenilmiş vergilerin iade edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
devamı
Avans Kar Payı Dağıtımına İlişkin 6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
           Maliye Bakanlığı tarafından 05.05.2012 tarih ve 28263 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre, kurumlar vergisi mükelleflerince avans kar payı dağıtılması halinde elde edenin hukuki niteliğine göre vergi kesintisi (yürürlükteki oran %15) yapılacak ve dağıtımın yapıldığı aya ait muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.
devamı
KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin 2012/2 Nolu Sirkülerimiz Yayınlandı.
          Söz konusu sirkülere, internet sitemizin "sirkülerlerimiz" bölümünden ulaşabilirsiniz.
devamı
KDV Tevkifatına Konu İşlemleri ve Oranlarını Gösteren Tablo, İnternet Sitemizin Pratik Bilgiler Bölümünde Yayınlanmıştır.
          KDV tevkifatına konu işlemleri ve oranlarını gösteren tabloya, internet sitemizin pratik bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz.
devamı
Yap İşlet Devret Modeli İle Gerçekleştirilen Projelere Yapılan Teslimlere KDV İstisnası Getirildi.
          04.04.2012 tarih ve 28254 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe giren 31.03.2012 tarih ve 6288 sayılı "KDV Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile;
devamı
Bazı Ürünlerin KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
          24.03.2012 tarih ve 28243 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20.02.2012 tarih ve 2012/2931 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
devamı
Çalışanlara Yapılan Ödemelerde Sigorta Primi ve Vergi Kesintilerine İlişkin Tablo
          Çalışanlara yapılan ödemelerde sigorta primi ve vergi kesintilerine ilişkin tabloya, internet sitemizin pratik bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz.
devamı
Kur, Fiyat ve Vade Farklarının Kayıt Edileceği Muhasebe Hesapları
          Kur farkları, fiyat farkları ve vade farklarına ilişkin işlemlerin kayıt edileceği muhasebe hesaplarına ilişkin tablolara internet sitemizin pratik bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz.
devamı
Mükellef Bilgileri Bildirimi Yükümlülüğü Getirildi.
          Maliye Bakanlığı tarafından 20.01.2012 tarih ve 28179 sıra no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 413 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; kurumlar vergisi, ticari kazanç (basit usul hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerine 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında, mükellef ve işyeri ile ilgili bilgileri, faaliyet bilgileri, çalışan ve abonelik bilgileri ve işyeri adres bilgilerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilmiş olup vermeyenlere, eksik ve yanıltıcı bilgi verenlere VUK’nun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesileceği açıklanmıştır.
devamı
Yabancı Paralı İşlemlerin 31.12.2011 Değerleme Kurları Belli Oldu.
          Maliye Bakanlığı tarafından 20.01.2012 tarih ve 28179 sıra no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 412 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2011 yıl sonu değerlemelerine esas olmak üzere borsada rayici olmayan yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ile borçların efektif ve döviz alış kurları tespit edilmiştir.
devamı
Ciro Primlerine Ait KDV, Teslim ve Hizmet KDV’si ile Aynı Olacak.
          Maliye Bakanlığı tarafından 19.01.2012 tarih ve 28178 Sıra No.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 116 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile; fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yılsonu ıskontosu gibi adlarla) yapılan ıskontolarda alıcının satıcı adına düzenleyeceği faturada göstereceği KDV, bu ıskontoya sebep olan ilk teslim ve hizmet KDV’sinin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanacağı açıklanmıştır.
devamı
Türev Ürünleri İşlemlerinin Vergilendirilmesine Yönelik Tebliğler Yayımlandı.
          Maliye Bakanlığı tarafından 19.01.2012 tarih ve 28178 sıra no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 282 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ve 89 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile; tam ve dar mükellefler tarafından gerçekleştirilen türev ürünleri işlemlerinin (forward sözleşmeleri, swap işlemleri, opsiyon sözleşmeleri, vadeli işlem ve opsiyon borsası işlemleri, aracı kuruluş varantları) gelir vergisi, kurumlar vergisi ve BSMV yönünden vergilendirilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
devamı
Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Nakden İadesinde Belge İbrazı İstenmeyecek.
          Maliye Bakanlığı tarafından 05.01.2012 tarihinde yayınlanan 79 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile, mükelleflerin yıl içinde tevkif suretiyle ödedikleri vergileri, yıllık beyannamede mahsuptan sonra kalan tutarları nakden iade istemeleri durumunda kesintinin türüne göre ibraz etmek zorunda oldukları belgeler Maliye Bakanlığı tarafından E-VDO sisteminden tespit edilebildiği için ayrıca istenmeyecek, sadece kesintileri gösterir tablo hazırlamaları yeterli olacağı açıklanmıştır.
devamı
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler... daha fazla bilgi
PRATİK TABLOLAR
İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin Hazırladığımız Tablo ve Dosyalar... daha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM  VE YMM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 divan@divandenetim.com.tr